Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Program šiesteho zasadnutia Výboru pre mimovládne neziskové organizácie

06.06.2012

Dňa 12. júna 2012 sa od 11.00 v miestnosti 004 v Presscentre Úradu vlády Slovenskej republiky (nová budova) uskutoční šieste zasadnutie Výboru pre MNO. Program zasadnutia si môžete stiahnuť na tejto stránke. Návrhy na doplnenie programu a potvrdenie Vašej účasti prosím pošlite do 8.6.2012 do 10.00.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Program a organizácia 6. zasadnutia MNO


8150