Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Prvé zasadnutie Výboru pre MNO

Dňa 13. mája 2011 o 9:00 sa v Presscentre Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo zasadnutie Výboru pre mimovládne neziskové organizácie, na ktorom účastníci prerokovali návrh Štatútu Výboru pre mimovládne neziskové organizácie.

Prílohy: