Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie zasadala piaty raz

13.09.2013

Dňa 5. septembra 2013 sa o 13:00 hod. uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch:

1) Diskusia k materiálom a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami:

2) Informovanie o plnení ďalších úloh:

3) Rôzne:

  • Hromadná pripomienka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR k návrhu novely Zákona o sociálnych službách (Uznesenie č.33)


Zápis zo zasadnutia RV pre MNO

Viac informácií

12668