Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie zasadala štvrtýkrát

03.06.2013

Dňa 27.5.2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada rokovala o týchto bodoch:

1) Diskusia k materiálom a programom pripravených pracovnými skupinami pri Rade vlády pre MNO a ich následné schválenie hlasovaním a príslušnými uzneseniami:  
2) Informovanie o plnení úloh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (Uznesenie vlády SR č. 68) a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR (Uznesenie vlády SR č. 50)


Zápis zo zasadnutia RV pre MNO
Viac informácií
11688