Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Siedme zasadnutie Výboru pre MNO

Dňa 10. 04. 2014 sa uskutočnilo siedme rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Prílohy: