Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Školenie pre MNO: projektový a finančný manažment a manažment verejného obstarávania

10.07.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Centrom vzdelávania neziskových organizácií a Centrom poradenstva a vzdelávania organizuje sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) na témy:
  • projektový manažment
  • finančný manažment
  • základy verejného obstarávania
Školenia sú realizovaná v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“. Ďalšie informácie nájdete v pozvánke.
 

18248