Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Splnomocnenec Filip Vagač na medzinárodnej konferencii v Egypte

12.05.2011

V dňoch 9. – 12 mája 2011 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil na medzinárodnej konferencii „V4-Transformation cooperation with Egypt“ v Egypte.
3112