Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Splnomocnenec Filip Vagač na medzinárodnej konferencii vo Washingtone, DC

24.05.2011

V dňoch 22. – 24. mája 2011 sa splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zúčastnil na medzinárodnej konferencii „The US Peace Corps and Slovakia: Partners in Transition“ vo Washingtone, DC. Konferencia bola zameraná na určenie konkrétnych možností spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v oblasti podpory transformácie k demokracii a občianskej spoločnosti najmä v súvislosti s aktuálnymi pohybmi v regióne Blízkeho Východu a Severnej Afriky (MENA – Middle East and North Africa) a plánmi slovenských subjektov realizovať projekty v krajinách tohto regiónu.
3113