Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Splnomocnenec sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného výboru pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR

05.12.2012

Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačného výboru pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na ktorom sa zúčastnil aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Jedným z hlavných cieľov MZVaEZ SR v roku 2013 v oblasti Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci  je intenzívnejšie zapojenie podnikateľského sektora do slovenskej rozvojovej spolupráce. Cieľom je v rámci slovenskej rozvojovej spolupráce podporiť partnerstvá medzi verejnými a súkromnými subjektmi. Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač navrhol, aby boli v rámci udeľovania grantov uprednostňované projekty spolupráce medzi súkromnými a verejnými organizáciami venujúcimi sa rozvojovej pomoci.

MZVaEZ SR v roku 2012 spustilo program vysielania dobrovoľníkov v rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Hlavným cieľom programu je v rámci projektu Globálne vzdelávanie vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín je budovanie kapacít slovenských dobrovoľníkov, osobitne mladých ľudí, ktorí tak získajú priamu skúsenosť z rozvojových krajín. V prvej fáze bolo v rámci programu vyslaných 16 dobrovoľníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa zhodli na tom, že týmto dobrovoľníkom by sa mal po návrate vytvoriť priestor pre prezentovanie svojich skúseností na školách, kde môžu žiakom a študentom im príťažlivou formou sprostredkovať svoje skúsenosti a vedomosti o danej krajine a podporiť tým i povedomie o dobrovoľníckej činnosti medzi mladými ľuďmi.
10137