Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Správa z konferencie: "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti."

27.10.2011

Po úspešnej konferencii: " Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?", ktorá sa konala 28. – 29. septembra v Stupave, zverejňujeme záverečnú správu, ktorá obsahuje ako príhovory pani premiérky Ivety Radičovej a lídrov tretieho sektora, tak aj záznamy z diskusií a zhrnutie výstupov.

4861