Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Správa z konferencie - zhrnutie a prezentácie + finálna správa

11.05.2012

Aktualizované dňa 11.5.2012 o finálnu verziu Správy z konferencie

V dňoch 5 – 6. marca 2012 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia:  „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu.“

Chceme sa poďakovať všetkým prezentujúcim a účastníkom konferencie za podporu témy otvoreného vládnutia, transparentnosti a využívania informačných technológií pre sprístupnenie dát verejnej správy ako aj za aktívnu diskusiu k témam konferencie. 
Konferenciu otvorili pani premiérka Iveta Radičová a komisárka EÚ pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač predstavil Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na  Slovensku, ktorý je záväzkom, vyplývajúcim z Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership).
Ambície Partnerstva pre otvorené vládnutie ako aj ich napĺňanie krajinami, ktoré Partnerstvo iniciovali, predstavili veľvyslanec USA pán Theodore Sedgwick a veľvyslankyňa Veľkej Británie pani Susannah Montgomery.

Skúsenosti s otvorenými dátami vo Veľkej Británii predstavil Andrew Stott, člen Rady pre transparentnosť Veľkej Británie a prvý riaditeľ oddelenia transparentnosti a digitálnej komunikácie britského Kabinetu.   
O výzvach spojených s realizáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku diskutovali:

•            Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR
•            Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
•            Zuzana Poláčková,  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
•            Rastislav Rybanič, Ministerstvo životného prostredia SR
•            Peter Markovič, tajomník ministerskej rady a poslanec Národnej rady SR.

Následne o konkrétnych príkladoch dobrej praxe diskutovali účastníci s prezentujúcimi v štyroch pracovných sekciách:
  1. Otvorené dáta: Nový spôsob myslenia v zdieľaní informácií,
  2. Participácia občanov na správe vecí verejných a na tvorbe verejných politík,
  3. Médiá ako strážcovia transparentnosti,
  4. Nové alebo lepšie služby ako produkt otvoreného vládnutia.
Druhý deň konferencie bol venovaný diskusii o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku ako aj predstaveniu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Diskusiu o výzvach rozvoja občianskej spoločnosti uviedli úvodné vstupy Martin Bútora z Inštitútu pre verejné otázky, Borisa Strečanského z Centra pre filantropiu a Martina Potůčka z Centra pro sociální a ekonomické strategie. Potom účastníci diskutovali v menších skupinách o pripravenosti mimovládnych organizácií a aktívnych občanov reagovať na výzvy súčasnosti. 

Fotogaléria z konferencie
Prezentácie:

Filip Vagač: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie
Andrew Stott: Open Government Data (Dáta otvorenej vlády)
Marcus M. Dapp: Potential of Open data (Potenciál otvorených dát)
Ľubor Illek: Open data 
Roman Haken: Zapájanie verejnosti
Karolína Miková: Občianska participácia a deliberácia pri tvorbe verejných politík
Gabriel Šípoš: Otvorené dáta a médiá
Andrew Stott: Open Data and Governance to Improve Public Services (Otvorené vládnutie a dáta a ich vplyv na zlepšovanie verejných služieb) 
 
6831