Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Stretnutie zástupcov nadácií a mimovládnych organizácií so splnomocnencom

14.04.2011

Dňa 14. apríla 2011 o 13:00 v Pállfyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov nadácií a mimovládnych organizácií so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky Filipom Vagačom. Na stretnutí sa dohodli, že zástupcovia nadácií predložia splnomocnencovi návrhy na zmenu zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov do 15. júna 2011.
3110