Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Súčasný stav a trendy vývoja občianskej spoločnosti

19.09.2011

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v auguste 2011 zadal vypracovanie dvoch štúdií: Štúdie súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku a Štúdie trendov vývoja občianskej spoločnosti. Obidve tieto štúdie majú poskytnúť údaje a analýzu východiskovej situácie pre spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti, ktoré doteraz na Slovensku chýbali a súčasne poskytnú argumentačnú bázu pre Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti.

zameranie štúdie

Verejnú súťaž na realizáciu štúdií vyhralo konzorcium troch známych organizácii – Inštitútu pre verejne otázky, Centra pre filantropiu a PDCS. Výška kontraktu na prvú štúdiu je 16 000€ a druhú 8 000€. Do realizácie štúdie, ako aj tvorby jej výstupov, bude zapojený veľký počet expertov na občiansku spoločnosť a verejné politiky.
Príslušné zmluvy o dielo (vrátane príloh – plnenie kritérií v súťaži, požiadavky na použitie vedeckých metód, požadovaná štruktúra textov) sú od 8. 9. 2011 dostupné na centrálnom registri zmlúv (Zmluva o dielo č. 1445/2011 a Zmluva o dielo č. 1446/2011) www.crz.gov.sk.
K začiatku práce na štúdiách vydalo konzorcium IVO, CpF a PDCS tlačovú správu: Experti z mimovládok pripravujú štúdie o stave občianskeho sektora.

experti  

4027