Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore

19.06.2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač poskytol rozhovor Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Odpovedal na otázky, v ktorých priblížil aktuálne dianie v neziskovom sektore.

Prepis celého rozhovoru sa nachádza tu.

11872