Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Účastníci "Stupavskej" konferencie MNO 2013 vydali spoločné vyhlásenie

31.10.2013

Účastníci a účastníčky "Stupavskej" konferencie MNO 2013, ktorá sa konala v dňoch 29.-30. októbra 2013 s podtitulom "Tretí sektor: obavy a očakávania", sa podrobne oboznámili s bilanciou vyše dvojročného pôsobenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a kriticky zreflektovali súčasný stav a výzvy pre budúcnosť.

Zároveň vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív.

Ich celé vyhlásenie nájdete tu:
v plnej verzii
v skrátenej verzii.

13304