Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Úrad splnomocnenca hľadá projektového manažéra

30.06.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného manažéra do projektového tímu národného projektu v Bratislave, s názvom Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Viac o pripravovanom projekte tu
Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Popis pracovných povinností:
 • Manažuje projekt za účelom jeho plynulej realizácie, nadväznosti aktivít a riadneho chodu projektu po celú dobu jeho trvania v súlade s naplánovaným časovým harmonogramom.
 • Riadi činnosť projektového tímu (na úrade splnomocnenca aj u ostatných partnerov).
 • Plánuje a kontroluje plnenie úloh v rámci jednotlivých aktivít projektu, zodpovedá za jeho celkový priebeh, rieši krízové situácie a ad hoc úlohy.
 • Zastrešuje komunikáciu vízie projektu, publicitu a informovanosť o projekte.
 • Spolupracuje s finančným manažérom, s asistentmi projektového manažéra, s celým projektovým tímom a so zástupcami všetkých partnerských organizácií.
 • Zabezpečuje komunikáciu s riadiacim orgánom, organizáciami štátnej správy a inými subjektmi.
 
Termín nástupu:
 • na plný úväzok dňom podpisu zmluvy o národnom projekte (predpoklad 01/2016), na čiastkové práce dohodou o vykonaní práce hneď.
 
Požiadavky na zamestnanca
 • Minimálne požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa.
 • Líderstvo, skúsenosti s riadením ľudí.
 • Znalosť prostredia eurofondov a operačných programov.
 • Skúsenosti s riadením veľkých projektov.
 • Skúsenosti s riadením projektov financovaných z eurofondov výhodou.
 • Profesionálna skúsenosť s prácou v treťom sektore výhodou.
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Čestnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup.
 • Osobné nasadenie, odolnosť voči stresu.
 • Stotožnenia sa s víziou projektu a znalosť témy projektu.
 • Schopnosť motivovať a riadiť ľudí (rozdeľovať a kontrolovať prácu ľudí).
 • Precíznosť, dôslednosť a zmysel pre detailnosť.
 • Komunikatívnosť, reprezentatívnosť.
 • Schopnosť riešiť situácie, analytické myslenie.
 
V prípade, ak Vás ponuka zaujala, posielajte CV  na  iveta.fercikova@minv.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

CV je možné posielať do 31.07.2015
 

18163