Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti navrhuje zníženie kvóra pre petície o polovicu

10.01.2013

Prinášame Vám tri kľúčové legislatívne návrhy Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO týkajúce sa charitatívnej reklamy, petícií a verejných zbierok.

Navrhované zásady inštitútu charitatívnej reklamy prinášajú možnosť rozšírenia reklamy aj o vlastné nosiče neziskových organizácií a navrhujú zaviesť charitatívnu reklamu ako ďalšiu možnosť financovania pôsobenia občianskeho sektora na Slovensku.  

Návrh zákona o petíciách predkladá požiadavku na zníženie kvóra podpisov potrebných na to, aby sa petíciou zaoberala Národná rada Slovenskej republiky zo súčasných 100 000 na hodnotu 50 000 podpisov. Národná rada Slovenskej republiky by po prijatí návrhu mala povinnosť prerokovať a prijať uznesenie k petícii, ktorá dosiahla hodnotu 50 000 podpisov.

Legislatívne východiská návrhu Zákona o verejných zbierkach vychádzajú zo snahy o sprehľadnenie, zjednodušenie a uľahčenie vykonávania verejných zbierok.  Návrh sa zároveň vyrovnáva s rôznymi podvodnými zbierkami, ktorých použitie vyzbieraných peňazí nie je v súlade s ich deklarovaným cieľom, a to napríklad prostredníctvom zvýšenia možnosti ich kontroly zo strany verejnosti.

Dokumenty k týmto legislatívnym návrhom si môžete stiahnuť v sekcii Prioritné témy / Legislatívne iniciatívy úradu.

10320