Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Úrad splnomocnenca

Mgr. Martin Giertl
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02 / 509 44 989
mobil: 0908 / 757 778
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk
 

Kancelária úradu

Mgr. Skarlet Ondrejčáková
riaditeľka kancelárie
tel.: 02 / 509 44 983
mobil: 0905 / 898 901
e-mail: skarlet.ondrejcakova@minv.sk

Katarína Henyigová
tel.: 02 / 509 44 990
e-mail: katarina.henyigová@minv.sk

Mgr. Mária Milková
tel.: 02 / 509 44 981
e-mail: maria.milkova@minv.sk

Danica Ďanovská
tel.: 02 / 509 44 984
e-mail: danica.danovska@minv.sk

Jana Gažúrová
tel.: 02 / 509 44 988
e-mail: jana.gazurova@minv.sk

Ing. Lenka Macková
tel.: 02/ 509 44 987
e-mail: lenka.mackova@minv.sk

Mgr. Iveta Ferčíková
tel.: 02 / 509 44 985
e-mail: iveta.fercikova@minv.sk

Ing. Milan Andrejkovič
tel.: 02 / 509 44 982
e-mail: milan.andrejkovic2@minv.sk

Ján Gondoľ, PhD.
tel.: 02 / 509 44 986
e-mail: jan.gondol@minv.sk

Bc. Bystrík Antalík
tel.: 02 / 509 44 986
e-mail: bystrik.antalik@minv.sk
 

8856