Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Verejná konzultácia - datasety verejnej správy

26.02.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vyhlasuje verejnú konzultáciu s cieľom zistiť záujem verejnosti o dáta verejnej správy.
 
Sprievodný list k verejnej konzultácii je zverejnený na http://bit.ly/konzultaciaa samotný dotazník je dostupný na adrese http://bit.ly/konzultacia2015
 
Konzultácia bude prebiehať do 17.03.2015. Na účasť pozývame všetkých záujemcov a zároveň prosíme o šírenie informácie o jej konaní.

17148