Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Veselé Vianoce a PF2013

20.12.2012

Milí spolupracovníci a milí priatelia!
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a celý jeho úrad Vám želajú krásne Vianoce a šťastný a úspešný nový rok 2013! Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu v novom roku.
sobikPF201310251