Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Výbor MNO odsúhlasil Stanovisko Komory mimovládnych neziskových organizácií k účasti v Rade solidarity a rozvoja

21.06.2012

Dňa 12.6.2012 Výbor pre mimovládne neziskové organizácie po spoločnej diskusii odsúhlasil Stanovisko Komory mimovládnych neziskových organizácií k účasti v Rade solidarity a rozvoja.

Stanovisko pripájame:

Stanovisko Komory mimovládnych neziskových organizácií
k účasti v Rade solidarity a rozvoja


 


8307