Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Výbor pre MNO: 2011-2012

ARCHIVOVANÉ: uznesením vlády č. 397/2012 bol Výbor pre MNO nahradený Radou vlády pre MNO


Zasadnutia výboru pre MNO

10.04.2014 - Siedme zasadnutie Výboru pre MNO

12.06.2012 - Šieste zasadnutie Výboru pre MNO

15.05.2012 - Piate zasadnutie Výboru pre MNO

26.03.2012 - Štvrté zasadnutie Výboru pre MNO

02.02.2012 - Tretie zasadnutie Výboru pre MNO

8878