Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementácii finančného nástroja globálnych grantov v operačných programoch štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020

10.12.2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementácii finančného nástroja globálnych grantov v operačných programoch štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020.

Viac informácií a opis zákazky sa nachádza tu.

13771