Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťovania sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť

10.12.2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťovania sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť.

Viac informácií a opis zákazky sa nachádza tu.


13772