Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Výzva na predloženie ponuky:Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho registra NO v rámci súčasnej právnej úpravy a v nadväznosti na porovnateľnú právnu úpravu ostatných, hlavne obchodných právnických osôb v súčasnom právnom poriadku SR

10.12.2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho registra neziskových organizácií v rámci súčasnej právnej úpravy a v nadväznosti na porovnateľnú právnu úpravu ostatných, hlavne obchodných právnických osôb v súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky.

Viac informácií a opis zákazky sa nachádza tu.

13773