Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Začalo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre MNO

04.07.2012

Dňom 3. 7. 2012 začalo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o dokument, ktorý predkladá Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač z poverenia Vedúceho Úradu vlády SR, pána Federiča. Materiál je možné pripomienkovať do 17. 7. 2012 priamo cez Portál právnych predpisov:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1066&matEID=5276 

8556