Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Začiatok medzirezortného pripomienkového konania ku Koncepcii rozvoja OS na Slovensku

07.02.2012

Dňa 6. februára 2012 začalo medzirezortné pripomienkové konanie ku Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Pôvodný materiál bol upravený zapracovaním pripomienok pochádzajúcich ako od verejnosti, ktorá mala možnosť vyjadriť sa k tomuto návrhu prostredníctvom mailu alebo osobne na jednom z troch regionálnych stretnutí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach (25. – 27. januára 2012), tak od zástupcov mimovládnych organizácií prostredníctvom pripomienkovania počas tretieho zasadnutia Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (2. februára 2012).

Medzirezortné pripomienkovanie bude prebiehať do 14. februára 2012. Ďalšie prípadné pripomienky môžete zasielať na splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk

 

Návrh Koncepcie rozvoja OS po prvom kole pripomienkovania


 


5944