Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Začíname s tvorbou projektu na podporu rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku

05.03.2013

20. februára sa na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu podpory rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku. Podpora rozvoja dobrovoľníctva je aktivita zahrnutá v Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti s termínom plnenia 1. júna 2013. Úlohou pracovnej skupiny bude navrhnúť ne legislatívne nástroje podpory dobrovoľníctva a pripraviť koncepciu podpory, ktorú ÚSV SR ROS predloží vláde.

Pracovná skupina sa zhodla na kľúčových prioritách, ako je potreba zvýšenia povedomia a vzdelávanie najmä mladých ľudí o dobrovoľníctve, prepojenie dobrovoľníctva s trhom práce, rozvíjanie dobrovoľníctva firiem a zamestnancov, odstránenie legislatívnych bariér, ktoré spomaľujú alebo znemožňujú prácu dobrovoľníkov, či sociálna inklúzia cez dobrovoľníctvo. Účastníci sa zhodli aj na potrebe dlhodobého výskumu stavu dobrovoľníctva na Slovensku.

Celý zápis zo stretnutia pracovnej skupiny bude čoskoro dostupný na našich stránkach.
10667