Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zákon o dobrovoľníctve schválený parlamentom zavádza 3% asignáciu a zrušenie DPH

27.10.2011

21. októbra 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zavedenia dobrovoľníctva do nášho legislatívneho systému sa podarilo dosiahnuť dalšie podstatné zmeny. Zákon prináša možnosť 3% daňovej asignácie, odpustenia niektorých miestnych daní, zrušenie DPH pri poskytovaní služieb bezodplatne a ďalšie úpravy, ktoré by mali podporiť dobrovoľníctvo na Slovensku. Po tom ako zákon podpíše pán prezident Gašparovič by mal začať platiť od 1. decembra 2011.
 
4862