Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zápis a uznesenia z druhého rokovania rady vlády pre MNO

09.01.2013

Zverejňujeme zápis a uznesenia z druhého rokovania Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 10.12.2012. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo schválenie zloženie jej rokovacieho poriadku, nominácie členov pracovných skupín, ich aktivity a predloženie Správy o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Zápis

Uznesenie RVMNO č.2
Uznesenie RVMNO č.3
Uznesenie RVMNO č.4
Uznesenie RVMNO č.5
Uznesenie RVMNO č.6
Uznesenie RVMNO č.7
Uznesenie RVMNO č.8

10310