Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zasadnutia Výboru pre MNO

13.05.2011 - Prvé zasadnutie Výboru pre MNO

16.11.2011 - Druhé zasadnutie Výboru pre MNO

02.02.2012 - Tretie zasadnutie Výboru pre MNO

26.03.2012 - Štvrté zasadnutie Výboru pre MNO

15.05.2012 - Piate zasadnutie Výboru pre MNO

12.06.2012 - Šieste zasadnutie Výboru pre MNO

10.04.2014 - Siedme zasadnutie Výboru pre MNO

3116