Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zverejnenie návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

24.01.2012

Dnešným dňom zverejňujeme návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku: Dlhodobá stratégia do roku 2020 a akčný plán na roky 2012 – 2013.“

Koncepciu je možné pripomienkovať na stretnutiach v Bratislave (25. januára 2012), Banskej Bystrici (26. januára 2012) a Košiciach (27. januára 2012), alebo zasielaním pripomienok a návrhov do 5. februára 2012 na e-mail
splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk.  

Návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Pozvánka na regionálne stretnutia

5820